L 120 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.).

Sambehandlet med: L 116 Om udskydelse af indfasning af registreringsafgiften på eldrevne køretøjer m.v. Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 7. december 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1730 af 27. december 2018

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Brev fra skatteministeren om fremsættelse af lovforslaget
Skatteministeren
Fremsættelsestale
Udkast til lovforslag om eldrevne køretøjer m.v.

Bilag 4

Brev fra skatteministeren til folketingets formand om hastebehandling af lovforslaget, fremsættelsestale og lovudkast
Brev til Folketingets formand
Fremsættelsestale
Udkast til lovforslag om eldrevne køretøjer m.v.

Bilag 5

Lovudkast sendt i høring, fra skatteministeren
SAU - oversendelse af høringsmateriale
Resumé
Lovforslag om eldrevne køretøjer m.v.

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Høringssvar, fra skatteministeren
SAU - oversendelse af høringssvar
høringssvar

Bilag 8

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema L 120
Høringssvar

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet den 14. december 2018

Bilag 13

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplernede høringsskema L 120
Høringssvar

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil tage initiativ til at ændre lovforslaget, således at der indføres et særligt fradrag på 35.000 kr. i beskatningsgrundlaget for elbiler og brændselscelledrevne biler og 25.000 kr. for pluginhybridbiler og natur- og biogasdrevne biler, der af en arbejdsgiver stilles til rådighed til privat benyttelse for en medarbejder som har fri bil (firmabil) i perioden 2019-2022, til skatteministeren

Spm. 2

L 120 - svar på spm. 2 om, hvad ændringsforslaget om firmabilbeskatning, der er foreslået i spørgsmål 1, vil betyder for en topskatteyder, der får stillet en el-firmabil til en værdi af 500.000 kr. til rådighed, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 120 - svar på spm. 2.pdf

Spm. 3

L 120 - svar på spm. 3 om, hvordan skattelettelsen, der er foreslået i spørgsmål 1, er fordelt på indkomstdeciler, fra skatteministeren
SAU L 120 - svar på spm. 3.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om, hvad konsekvensen vil være af at ændre på firmabilbeskatningen m.v., til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 120 - svar på spm. 4.docx

Spm. 5

Spm. om at oplyse den anviste finansiering af lovforslaget, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.