L 119 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder.

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 5. december 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1713 af 27. december 2018

Bilag

Bilag 1

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsnotat og høringssvar, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af EFK
Høringsnotat
Høringssvar

Bilag 3

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af EFK om ÆF L119
Ændringsforslag til L119

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Henvendelse af 12/12-18 fra Dansk Affaldsforening

Bilag 6

Betænkning afgivet den 13/12-18

Bilag 7

Henvendelse af 17/12-18 fra Dansk Affaldsforening som opfølgning på kommentar fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Bilag 8

Henvendelse af 17/12-18 fra KL om supplerende bemærkninger til høringssvar af 5/12-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor princippet om, at affaldshåndtering ikke må skattefinansieres, skal gælde for virksomheder, men ikke for borgere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt ministeren har planer om at indføre skattefinansieret affaldshåndtering for borgere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan kommuner skal finansiere omkostninger i forbindelse med erhvervsaffald, der ikke dækkes af bloktilskuddet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om kommunerne må bruge en eventuel overkompensation til at nedsætte affaldsgebyret for borgerne, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelse af 12/12-18 fra Dansk Affaldsforening, til energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 119 - Svar på spm. 5.pdf

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelse af 17/12-18 fra Dansk Affaldsforening, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelse af 17/12-18 fra KL om supplerende bemærkninger til høringssvar af 5/12-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.