L 29 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier).

Oprindeligt forslag: L 29 Om ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier , diverse afgiftslovsændringer og ændringer på motorområdet m.v. Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 27. november 2018. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 1/11-18 fra Motorhistorisk Samråd og FDM vedrørende foretræde om beregning af brændstofafgift på køretøjer ældre end 35 år, der ikke er veteran

Bilag 5

Henvendelse af 2/11-18 fra Sammenslutning af Køretøjsbyggere og Autoskadebranchen i Danmark (SKAD) vedrørende konsekvenser af brændstofafgift på veteranbiler

Bilag 6

Henvendelse af 5/11-18 fra Motorhistorisk Samråd vedrørende brændstofforbrugstillæg på biler ældre end 35 år

Bilag 7

Henvendelse af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende regler for importerede biler over 35 år, der ikke kan betragtes som originale

Bilag 8

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra PVC-Informationsrådet

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 22. november 2018

Bilag 11

Henvendelse af 22/11-18 fra Dansk Affaldsforening vedrørende kommentar til afskaffelsen af pvc-afgiften

Bilag 12

Henvendelse af 27/11-18 fra PVC Informationrådet vedrørende præcisering i forbindelse med foretræde den 15. november 2018

Bilag 13

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 28. november 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 29 - svar på spm. 1 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, udskilles til et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 2

L 29 - svar på spm. 2 om baggrunden for, at der ikke foreslås en generel fritagelse for personer, der er deltidsbeskæftigede med at køre udrykningskøretøjer, fra skatteministeren

Spm. 3

L 29 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 1/11-18 fra Motorhistorisk Samråd og FDM vedrørende foretræde om beregning af brændstofafgift på køretøjer ældre end 35 år, der ikke er veteran, fra skatteministeren

Spm. 4

L 29 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 2/11-18 fra Sammenslutning af Køretøjsbyggere og Autoskadebranchen i Danmark (SKAD) vedrørende konsekvenser af brændstofafgift på veteranbiler, fra skatteministeren

Spm. 5

L 29 - svar på spm. 5 om kommentar til henvendelsen af 5/11-18 fra Motorhistorisk Samråd vedrørende brændstofforbrugstillæg på biler ældre end 35 år, fra skatteministeren

Spm. 6

L 29 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende regler for importerede biler over 35 år, der ikke kan betragtes som originale, fra skatteministeren

Spm. 7

L 29 - svar på spm. 8 om kommentar til præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra PVC-Informationsrådet, fra skatteministeren

Spm. 8

L 29 - svar på spm. 8 om kommentar til henvendelsen af 22/11-18 fra Dansk Affaldsforening vedrørende kommentar til afskaffelsen af pvc-afgiften, fra skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.