L 30 B Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).

Oprindeligt forslag: L 30 Om forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag og skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v. Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 27. november 2018. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 19/10-18 fra FSR - danske revisorer vedrørende bemærkninger til afbureaukratisering af forskerskatteordningen

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 6/11-18 fra Stig Bentsen vedrørende skattenedslag til seniorer

Bilag 6

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 22. november 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 30 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 19/10-18 fra FSR - danske revisorer vedrørende bemærkninger til afbureaukratisering af forskerskatteordningen, fra skatteministeren

Spm. 2

L 30 - svar på spm. 2 om, hvilke kriterier det bedømmes ud fra, hvis der ikke længere er krav om en ansættelseskontrakt, fra skatteministeren

Spm. 3

L 30 - svar på spm. 3 om, hvordan ministeren vil sikre, at man ikke kan flytte sine medarbejdere rundt internt i virksomheden til lav beskatning for forskerskatteordninger i forskellige lande, fra skatteministeren

Spm. 4

L 30 - svar på spm. 4 om ændringerne i dette lovforslag, som omhandler udenlandsk arbejdskraft, burde indgå i forhandlingerne om netop udenlandsk arbejdskraft, som pågår i øjeblikket, fra skatteministeren

Spm. 5

L 30 - svar på spm. 5 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler forskerskatteordningen, udskilles til et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 5

L 30 - svar på spm. 5 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler forskerskatteordningen, udskilles til et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 6

L 30 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 6/11-18 fra Stig Bentsen vedrørende skattenedslag til seniorer, fra skatteministeren

Spm. 6

L 30 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 6/11-18 fra Stig Bentsen vedrørende skattenedslag til seniorer, fra skatteministeren

Spm. 7

L 30 - svar på spm. 7, om ministeren anerkender, at man kan forblive på forskerskatteordninger i forskellige lande med den ændring, regeringen foreslår, jf. svar på spm. 3, fra skatteministeren

Spm. 7

L 30 - svar på spm. 7, om ministeren anerkender, at man kan forblive på forskerskatteordninger i forskellige lande med den ændring, regeringen foreslår, jf. svar på spm. 3, fra skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.