L 116 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgiften på eldrevne køretøjer m.v.).

Det foreslås, at indfasningen af registreringsafgiften for elbiler m.v. udskydes. Det vil indebære, at den planlagte stigning i registreringsafgiften ikke sker den 1. januar 2019, men at stigningen udskydes med endnu 1 år.

Fremsat den: 20. november 2018. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.