L 97 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 14. november 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1712 af 27. december 2018

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 29/10-18 fra Dansk Fjernvarme
Ophævelse af forbrugerbindinger
Dansk Fjernvarmes høringssvar til ændring af lov om varmeforsyning (Ophævelse af forbrugerbindinger)
KL høringssvar - lov om varmeforsyning
KomuneKredit høringssvar - lovforslag om ændring af varmeforsyningsloven

Bilag 2

Henvendelse af 15/11-18 fra seks borgmestre og Danske Energiforbrugere
Oversendelsesbrev
Brev fra seks borgmestre
Svar fra Lars Chr. Lilleholt vedr. forbrugerbindinger til Frank Jensen m.fl.
Brev til ministeren fra DENFO
Svar fra Lars Chr. Lilleholt til DENFO vedr. forbrugerbindinger
Notat DENFOs påstand om EU-direktiv

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Materiale fra Dansk Fjernvarmes foretræde den 15/11-18
Materiale fra Dansk Fjernvarmes foretræde den 15/11-18
Dansk Fjernvarme - Foretræde for energipolitisk udvalg - 15. novmeber 2018

Bilag 5

Materiale fra KommuneKredit og KL's foretræde den 15/11-18
Materiale fra KommuneKredit og KL's foretræde den 15/11-18
Lars Krarups deputationspapir_ foretræde_151118
QA_151118
KK_3xCases
Høring over lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning - udmøntning af energiaftalen

Bilag 6

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af EFK
Høringsnotat
Høringssvar 1
Høringssvar 2

Bilag 7

Henvendelse af 20/11-18 fra DI Energi og Dansk Fjernvarme om overskudsvarme

Bilag 8

Materiale fra DI Energi og Dansk Fjernvarmes foretræde den 22/11-18
Materiale fra DI Energi og Dansk Fjernvarmes foretræde den 22/11-18
Dansk Fjernvarme_Foretræde om L97 og falsk overskudsvarme
Eksempler på overskudsvarmeprojeker i støbeskeen

Bilag 9

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 10

Henvendelse af 11/12-18 fra Plus Bolig om liberalisering af fjernvarme og afskaffelse at tilslutningspligten
Følgebrev_
Bemærkninger til L97 VivaBolig Plus Bolig

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet den 14/12-18

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentarer til materiale fra Dansk Fjernvarme i forbindelse med foretræde den 15/11-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om kommentarer til materiale fra KommuneKredit og KL i forbindelse med foretræde den 15/11-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 20/11-18 fra DI Energi og Dansk Fjernvarme om overskudsvarme, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om kommentarer til materiale fra DI Energis og Dansk Fjernvarmes foretræde den 22/11-18, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om begrebet 'falsk overskudsvarme', til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om individuelle opvarmningsformer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om eventuelle prisstigninger som følge af bortfald af de decentrale kraftvarmeværkers grundbeløb, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om valg af billigere eller grønnere varmeforsyningsformer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvor stor restgæld der er i de selskaber, som kommunerne i dag gennem kommunal garantistillelse hæfter for, såfremt kundegrundlaget af forskellige årsager smuldrer, og selskabernes investeringer dermed bringes i fare, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm., om det helt kan udelukkes, at kommunerne vil blive nødt til at trække deres kommunale garantistillelse tilbage, og at fjernvarmeselskaberne derfor tvinges til en refinansiering uden kommunal garantistillelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm. om, hvilke initiativer ministeren planlægger at tage for at hjælpe de selskaber og deres forbrugere, der eventuelt kommer i klemme som følge af, at de nu får frataget deres ret til at anvende tilslutnings- og forblivelsespligt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om, hvilke initiativer ministeren planlægger for at hjælpe de forbrugere, der vil komme til at opleve stigende priser i kraft af faldende tilslutning til den kollektive varmeforsyning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om ændring af priser for varmeforsyning i kraft af faldende tilslutning til den kollektive varmeforsyning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om kommentarer til henvendelse af 11/12-18 fra Plus Bolig, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.