L 103 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 14. november 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1728 af 27. december 2018

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 103 - Høringsskema - afgiftssanering
L 103 - Høringssvar - afgiftssanering

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren
L 103 - Ændringsforslag af 12. december
Supplerende ændringsforslag til L 103

Bilag 9

Betænkning afgivet den 13. december 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for den foreslåede afskaffelse af afgift på antibiotika og vækstfremmere i foderstoffer, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.