L 102 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven. (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 14. november 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1727 af 27. december 2018

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministeren
L 102 - Høringsskema - deleøkonomi
Følgebrev til SAU
L 102 - Høringssvar - deleøkonomi

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 19/11-18 fra Ferieboligweb vedrørende bundfradrag i indtægter fra udlejning af sommerhuse
Henvendelse fra FerieboligWeb L 102
høringssvar_til_Skattemin_sommerhusfradrag2018-3007

Bilag 4

Fortroligt dokument

Bilag 5

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 13. december 2018

Bilag 9

Fortolkningsbidrag til lovforslaget, fra skatteministeren

Bilag 10

Orientering om aftale vedrørende platformsøkonomi, fra skatteministeren
Følgebrev
Parter i aftale om dele- og platformsøkonomi

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/11-18 fra Ferieboligweb vedrørende bundfradrag i indtægter fra udlejning af sommerhuse, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at ændre lovforslaget, således at alene 60 pct. af den lejeindtægt for udlejning af biler, lystbåde og campingvogne, der overstiger bundfradraget på 10.000 kr. (2018-niveau), medregnes til den skattepligtige indkomst, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.