L 78 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 25. oktober 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 6. december 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1532 af 18. december 2018

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af EFK
Høringsnotat
Høringssvar

Bilag 2

Ny bekendtgørelse om støtte til elproduktion på ikke-afskrevne biomasseanlæg sendes i høring
Orientering af EFK-udvalget om høring
Høringsbrev
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse

Bilag 3

Orientering om to notater om forlænget afskrivningsperiode ved reinvesteringer og forventninger til støttesats til afskrevne værker
Orienteringsbrev til EFK
Notat - Forlænget afskrivningsperiode ved reinvesteringer
Notat - Forventninger til støttesats til afskrevne værker2

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Materiale fra Dansk Energi, VERDO og VEKS' foretræde for udvalget den 15/11-18
Materiale fra Dansk Energi, VERDO og VEKS' foretræde for udvalget den 15/11-18
Deputation_VERDO VEKS og Dansk Energi_FINAL 7.0

Bilag 6

Lovtekniske ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af EFK om ÆF L78
Ændringforslag til L 78

Bilag 7

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af EFK om ÆF til L78
Ændringforslag til L 78 - reinvesteringer

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 30. november 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan og hvornår branchen har modtaget dokumentation for, hvordan tilskudsperioden ville blive ændret, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt formålet med lovforslagets overgangsordning er at sikre de investeringer, der er foretaget i biomasseanlæg i god tro, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm., om der efter udløbet af lovforslagets nuværende overgangsordning fortsat udestår afskrivninger på et antal kraftvarmeanlæg, der er etableret før 2009, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om definitionen af et ombygget værk i den foreslåede § 45 a, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor det er nødvendigt, at lovforslaget afgrænser, hvilke investeringer relateret til drift af kraftvarmeanlæggene der kan indregnes i overgangsordningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm., om en ”gennemført reinvestering” skal defineres ved tidspunktet for, hvornår der er truffet bindende beslutning om investering i anlægget, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm., om VERDO’s kraftvarmeværk i Randers vil modtage et elproduktionstilskud på 15 øre pr. kWh i 15 år, hvis forslaget vedtages, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm., om den nuværende overgangsordning tager højde for, at nogle anlæg i opstarten har kørt med meget lav drift på biomasse og derfor har modtaget en begrænset støtte i denne periode, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

L 78 - svar på spm. 9 om kommentar til materiale fra Dansk Energi, VERDO og VEKS' foretræde den 15/11-18, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 78 - Svar på spm. 9.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.