L 23 Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Kommuners tilskud til udrulning af elektroniske kommunikationsnet, tildeling af koder til Machine-to-Machine (M2M) kommunikation og ophævelse af regler om Bredbåndsgarantiordningen).

Lovforslagets formål er at skabe klare rammer for kommuners tilskud til udrulning af digital infrastruktur. Lovforslaget giver endvidere Energistyrelsen mulighed for at fastsætte nærmere regler om tildeling af koder (nummerressourcer) til offentlige myndigheder og virksomheder, der anvender Machine-to-Machine (M2M) kommunikation. Endelig ophæver lovforslaget reglerne om etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs eller rekonstruktion (Bredbåndsgarantiordningen). Lovforslaget er en opfølgning på en aftale fra maj 2018 mellem alle Folketingets partier om ”bredbånd og mobil i digital topklasse - fremtidens telepolitik for hele Danmark”.

Fremsat den: 3. oktober 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 27. november 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1531 af 18. december 2018

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af EFK på fremsættelsesdagen
Høringsnotat
Høringssvar, samlet

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringsforslag til L23

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 15/11-18

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.