L 24 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven).

EU har vedtaget en forordning om rammerne for mærkning af energirelaterede produkter. Forordningen ophæver og træder i stedet for direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger. Lovforslaget ophæver derfor de eksisterende danske regler, der erstattes af forordningens bestemmelser, og fastsætter supplerende bestemmelser om håndhævelse og sanktioner.

Fremsat den: 3. oktober 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 27. november 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1521 af 18. december 2018

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK-orientering
Høringsnotat
Eksterne høringssvar - lovforslag om produktenergimærkningsloven

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringsforslag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 15/11-18

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.