L 25 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 3. oktober 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 29. november 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1430 af 5. december 2018

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema sort arbejde 2018
Høringssvar - sort arbejde

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Kopi af beretning nr. 5 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for initiativer af forebyggende karakter og til at styrke kontrollen af sort arbejde, afgivet den 17. marts 2016

Bilag 4

Kopi af beretning nr. 10 om initiativer mod sort arbejde, afgivet den 25. august 2016

Bilag 5

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 297, folketingsåret 2017-18, vedrørende status på initiativer i aftalen om en styrket indsats mod sort arbejde

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Henvendelse af 5/11-18 fra Rejsearbejdere.dk vedrørende videregivelse af oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligt for A-skat m.v.

Bilag 8

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

1. udkast til betænkning

Bilag 11

Betænkning afgivet den 22. november 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/11-18 fra Rejsearbejdere.dk vedrørende videregivelse af oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligt for A-skat m.v., til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.