L 26 Forslag til aktiesparekontolov.

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 3. oktober 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 29. november 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1429 af 5. december 2018

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 26 Høringsskema Aktiesparekontoloven
Eksterne høringssvar Aktiesparekontolov

Bilag 2

Henvendelse af 8/10-18 fra Fundmarket A/S

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 30/10-18 fra Fundmarket A/S vedrørende foretræde om, at investeringsforvaltningsselskaber også får mulighed for at tilbyde oprettelse af en aktiesparekonto for kunderne
Henvendelse fra Fundmarket A-S
Præsentation af Fundmarket for Skatteudvalget - 2018-11-01

Bilag 5

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 1/11-18 fra Forbrugerrådet Tænk vedrørende lovforslagets indvirkning på investeringsmarkedet

Bilag 7

Henvendelse af 7/11-18 fra Skatteborgerne.dk vedrørende opfordring til at trække lovforslaget tilbage

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 22. november 2018

Bilag 11

Ændringsforslag til 2. beh. stillet den 26. november 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 8/10-18 fra Fundmarket A/S, til skatteministeren

Spm. 2

Fejloprettet spørgsmål

Spm. 3

Fejloprettet spørgsmål

Spm. 4

Fejloprettet spørgsmål

Spm. 5

Spm. om den samlede beskatning af værdipapirer bliver enklere ved en indførsel af den danske aktiesparekonto, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvad omstillingsomkostningerne og de løbende administrative omkostninger vurderes at være for pengeinstitutterne, hvis det antages, at de større danske pengeinstitutter vælger at udbyde ordningen, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om udviklingsomkostningen i skatteforvaltningen igangsættes før aftaleparterne skal beslutte, om loftet skal forhøjes, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen og præsentationen af 30/10-18 fra Fundmarket A/S vedrørende foretræde om, at investeringsforvaltningsselskaber også får mulighed for at tilbyde oprettelse af en aktiesparekonto for kunderne, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at redegøre for mindreprovenuet ved gradvis indfasning i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd til og med 2025 m.v., til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/11-18 fra Forbrugerrådet Tænk vedrørende lovforslagets indvirkning på investeringsmarkedet, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/11-18 fra Skatteborgerne.dk vedrørende opfordring til at trække lovforslaget tilbage, til skatteministeren

Spm. 12

L 26 - svar på spm. 12 om ministeren har til hensigt at imødekomme de forslag til ændringer af L 26, som Forbrugerrådet Tænk har foreslået i deres brev af 1. november 2018, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 26 Svar på spm. 12.docx

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.