L 238 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven.(Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 2. maj 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 1. juni 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 238 af 8. juni 2018

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Oversendelsesskrivelse
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 24. maj 2018

Bilag 8

Henvendelse af 28/5-18 fra Forsikring & Pension
Pensionsreformen er mere end et ekstra fradrag for pensionsindbetalinger- Skatteudvalget
Den faglige debat om pensionsreformerne er under lavmålet

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til pension kunne forhøjes, hvis der varigt skulle være samme provenumæssige konsekvenser som i lovforslaget, men loftet over indbetalingerne fastsættes til 50.000 kr. i stedet for 70.000 kr., til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at oplyse det forventede merprovenu af at indsnævre perioden, hvori det foreslåede pensionsfradrag gælder, således at fradraget kun vil gælde, når indbetaleren har mellem 15 og 6 år til pensionsalderen, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/5-18 fra Forsikring & Pension, til skatteministeren
SAU L 238 - svar på spm. 3.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.