L 190 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet. (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg, m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 21. marts 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. maj 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 504 af 23. maj 2018

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK - orientering om afsluttet høring af lovforslag
Høringsnotat
Eksterne høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af Folketingets Lovsekretariat om ændringsforslag
Ændringsforslag til L 190

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 3/5-18

Bilag 8

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 15/5-18

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om et ændringsforslag, der fastlægger, hvordan der skal evalueres over udbuddet i L 190 og at branchen bliver inddraget heri, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvornår retningslinjerne for nettilslutning af VE-anlæg, der deltager i udbuddet, vil blive offentliggjort, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt Energistyrelsen tager fejl i sine nyeste forventninger med hensyn til Basisfremskrivningen 2018, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om begrundelsen for ændring af de underliggende antagelser om elproduktionen fra vindmøller og solceller, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt ændringen af antagelserne om elproduktion fra vindmøller og solceller med tilhørende forklaring af grundlaget, motivet og implikationerne heraf har været forelagt de folkevalgte bag stemmeaftalen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.