L 172 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer. (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 28. februar 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 8. maj 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 468 af 14. maj 2018

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar (vejbenyttelsesafgift)

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 5

Udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

Betænkning afgivet den 26. april 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilken type oplysninger der vil kunne videregives til virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler, hvis det gøres muligt for dem at få adgang til Køretøjsregisteret, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.