L 174 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 28. februar 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. april 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 359 af 29. april 2018

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Samlede høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fejloprettet bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 19. april 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at kommentere brevet fra Dansk Metal, Danske Rederier og Rederiforeningen af 2010, jf. SAU alm. del – bilag 130, om udvidelsen af DIS-ordningen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at indkalde til fornyede forhandlinger om sømandsfradraget, eftersom forudsætningerne i den politiske aftale, der i 2011 førte til en nedsættelse af den procentuelle andel af en besætnings danske skibsførere, nu er ændrede, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.