L 148 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 21. februar 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 5. april 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 258 af 10. april 2018

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra Skatteministeriet
Orientering til SAU om høringssvar og høringsskema vedr. L 148 fremsat den 21.2.2018
Høringssvar - L 148
Høringsskema - L 148

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

Ny fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 23. marts 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag til den foreslåede § 18, stk. 2, der sørger for, at skyldners formueforhold medtages i vurderingen af skyldners betalingsevne, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at sikre, at lovforslaget ikke skaber social skævvridning, når borgere selv skal ansøge om at få genoptaget sager på under 3.000 kr., til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.