L 122 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere ved indførsel).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 20. december 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 8. februar 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 104 af 13. februar 2018

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar
Høringsskema

Bilag 3

Henvendelse af 21/1-18 fra Danmarks Frie AutoCampere, DFAC

Bilag 4

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

Yderligere høringssvar, fra skatteministeren
Kommentar til høringssvar vedr. L122
Skatteministeriet L 122-2017-18

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 1. februar 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/1-18 fra Danmarks Frie AutoCampere, DFAC, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.