L 64 A Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.v.).

Oprindeligt forslag: L 64 Om forskellige ændringer af skatteforvaltningsloven m.v. var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 23. november 2017. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 16. november 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 64 - svar på spm. 1 om teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, fra skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.