L 109 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand, samt ændringer af forskerskatteordningen).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 16. november 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1686 af 26. december 2017

Bilag

Bilag 1

Lovforslaget sendt i høring
Følgebrev
Resumé
Lovforslag

Bilag 2

Henvendelse af 17/11-17 fra Peder Kjærsgaard Roulund, Silkeborg

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 29/11-17 fra KageButikken.dk

Bilag 7

Skatteministerens svar på SAU alm. del – spm. 55-62 som vedr. lovforslaget
Skatteministerens svar på SAU alm. del – spm. 55-62 som vedr. lovforslaget
svar på spm. 55 1825315_1_0
svar på spm. 56 1825310_1_0
foreløbigt svar på spm. 57 1825576_1_0
svar på spm. 58 1825306_1_0
svar på spm. 59 1825323_1_0
svar på spm. 60 1825339_1_0
svar på spm. 61 1825341_1_0
opdateret svar på spm 61 1829409_1_0
svar på spm. 62 1825337_1_0

Bilag 8

Henvendelse af 8/12-17 fra Kagebutikken.dk

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

1. udkast til betænkning

Bilag 11

Bilaget tilbagetaget

Bilag 12

Betænkning afgivet den 12. december 2017

Bilag 13

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 18. december 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/11-17 fra Peder Kjærsgaard Roulund, Silkeborg, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor stor en andel alkoholsodavand udgør i aftalen om ”Erhvervs- og iværksætterinitiativer” målt som en procentdel af det samlede varige mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/11-17 fra KageButikken.dk, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for, hvilke masser indeholdende nødder, som fremadrettet (fra den 1. januar 2020) vil være afgiftsbelagt efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren kan bekræfte, at peanutbutter – både smooth og crunchy – ikke vil være afgiftsbelagt efter chokoladeafgiftsloven, når nøddeafgiften er fjernet, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministeren kan bekræfte, at nutella ikke vil være afgiftsbelagt efter chokoladeafgiftsloven, når nøddeafgiften er fjernet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om ministeren kan bekræfte, at der ikke er nogen masser indeholdende nødder, der i dag er afgiftsfritaget, som vil blive afgiftsbelagt, når nøddeafgiften fjernes, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at oplyse, hvordan man i forbindelse med udvidelsen af forskerskatteordningen i lovforslaget forholder sig til den uhensigtsmæssige praksis om udelukkelse fra brug af forskerskatteordningen for en person ansat i en filial/et hovedkontor og ikke i datterselskabet/moderselskabet, til skatteministeren

Spm. 9

L 109 - svar på spm. 9 om kommentar til henvendelsen af 8/12-17 fra Kagebutikken.dk, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 109 - Svar på spm. 9.docx
L 109 - svar på spm. 3.pdf

Spm. 10

Spørgsmålet tilbagetaget

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.