L 106 Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil. (Bevarelse af monopolet for udbuddet af onlinebingo samt heste- og hundevæddemål m.v.).

Formålet med lovforslaget er at bevare monopolet på udbud af onlinebingo samt heste- og hundevæddeløb i Grønland, indtil det grønlandske selvstyre har haft mulighed for at tage stilling til, om selvstyret ønsker disse spil liberaliseret. Den nuværende systematik i lov for Grønland om visse spil indebærer, at udbudsformen af de spil, som reguleres i loven, følger udbudsformen i Danmark i medfør af lov om spil. Da liberaliseringen af onlinebingo, væddemål på heste- og hundevæddeløb og væddemål på kapflyvning med brevduer i Danmark træder i kraft 1. januar 2018, indebærer det, at Grønland vil blive omfattet af liberaliseringen, såfremt lovforslaget ikke vedtages, så det kan træde i kraft 1. januar 2018.

Fremsat den: 16. november 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1685 af 26. december 2017

Bilag

Bilag 1

Udtalelse fra Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik (departementet for Finanser og Skatter)

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 12. december 2017

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.