L 93 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning m.v. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 15. november 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1677 af 26. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering EFK-udvalget efter høring
Høringsnotat
Høringsvar L93

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 7/12-17

Bilag 5

Henvendelse af 13/12-17 fra BL - Danmarks Almene Boliger
Brev til EFK-udvalget vedrørende varmeforsyningsselskabernes regnskabsår.._
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning
Bilag 2 - udgifter til omkodning mv

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om garanti for, at de administrative omkostninger for erhvervslivet ikke vil overskride det estimerede beløb, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvilke 8 virksomheder der betragtes som kommercielle, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt det effektiviseringspotentiale på 2,3 mia. kr., der omtales i fjernvarmeaftalen af 2/6-17, alene er et potentiale, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om garanti for, at lovforslaget ikke vil medføre unødige investeringer i nye dyre it-systemer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om kommentarer til BL – Danmarks Almene Boligers bemærkning i sit høringssvar om konsekvenser i forhold til ændringerne af varmevirksomhedernes varmeregnskabsår, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm., om Energitilsynet forventer og vil bestræbe sig på at sikre, at omkostningerne for erhvervslivet maksimalt ender på 42,2 mio. kr., til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvilke otte virksomheder man har kategoriseret som kommercielle virksomheder, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, hvordan branchen vil blive inddraget i processen med udarbejdelsen af en standardiseret konteringsvejledning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om bekræftelse af, at stemmeaftalen af 7/4-16 er gældende, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvorvidt den økonomiske regulering af fjernvarmesektoren med indtægtsrammer træder i kraft i 2021, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm. om oversendelse af den juridiske vurdering, der ligger til grund for, at en bestemt brancheforening er placeret i bemærkningerne til det lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale om regulering af fjernvarmesektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om, hvilket retsgrundlag Dansk Energi har for at udmønte effektiviseringskravet for selskaber, der ikke er medlem af Dansk Energi, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvilke sanktionsmuligheder Dansk Energi har over for de selskaber, som brancheforeningen er sat til at administrere, men som ikke er medlem i brancheforeningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/12-17 fra BL - Danmarks Almene Boliger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.