L 104 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 15. november 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1684 af 26. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 104 Høringsskema
L 104 høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 1/12-17 fra advokatfirmaet Hansen TaxLegal

Bilag 5

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L104 Supplerende høringsskema
høringssvar

Bilag 6

Henvendelse af 5/12-17 fra FSR - danske revisorer

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 12. december 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for, i hvilket omfang dette lovforslag ændrer ved den principielle konstatering, jf. Højesterets dom i sagen om retten til skattefradrag (Sag 137/2016, 30. juni 2017), til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for, hvilke generelle ændringer lovforslaget medfører i forhold til den konstatering fra Højesterets dom i sagen om retten til skattefradrag, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for, om det har været overvejet, hvilke andre former for udgifter en virksomhed fremover kan kræve skattefradrag for, hvis denne lov bliver vedtaget, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om en udvidelse af de gældende skatteregler kan medføre, at en ejer via et selskab kan få skattefradrag for udgifter i forbindelse med ejerens ønsker om at overtage en aktivitet eller virksomhed, hvor det er ejerens egne interesser og ikke selskabets interesser, der bruges penge på at undersøge, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommunerne vil blive kompenseret for det tab på 70 mio. kr., som de vil opleve som følge af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om et notat om, at der i visse tilfælde vil blive tale om fradrag for udgifter, der er forbundet med skabelsen af ikke-skattepligtige indtægter, som det fremtår af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelse af 1/12-17 fra advokatfirmaet Hansen TaxLegal, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/12-17 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.