L 105 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Skattefritagelse af selvejende teatre og daginstitutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 15. november 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1683 af 26. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L105. Høringsskema
L 105 høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Lovudkast sendt i høring
Oversendelsesbrev
Lovforslag
Oversendelsesbrev

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 11/12-17 fra FSR - danske revisorer

Bilag 8

Betænkning afgivet den 12. december 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af k11/12-17 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 2

MFU spm. om andre selvejende institutioner efter serviceloven som f.eks. §§ 107 og 108 også er omfattet af lovforslaget, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.