L 39 A Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse, ophævelse af solcellepuljen for 2017 m.v.).

Oprindeligt forslag: L 39 Om indsættelse af frister for tilsagn om støtte, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte m.v. og andre ændringer i lov om fremme af vedvarende energi. var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 7. november 2017. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Bilag 2

Orientering om høring af en delmængde af lovforslaget

Bilag 3

Høringssvar og høringsnotat i forbindelse med fornyet høring, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 2/11-17

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 39 - svar på spm. 1 om, hvorvidt det af Energistyrelsen forslåede niveau for balancegodtgørelsen på 0,9 øre/kWh fra 1/1-18 ikke er en faktisk historisk balanceomkostning for danske vindmøller, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

L 39 - svar på spm. 2 om, hvorvidt der i Europa-Kommissionens godkendelse N354/2009 af balancegodtgørelsen ikke er nævnt muligheden for en fastsættelse af balancegodtgørelsen ud fra en fremskrivning af balanceomkostningerne for danske vindmøller, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

L 39 - svar på spm. 3, om der er foretaget en vurdering af konsekvenserne for de enkelte kommuner og igangværende vindmølleprojekter af ikke at forlænge grøn ordning, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

L 39 - svar på spm. 4 om, hvor ofte det er acceptabelt at justere balancegodtgørelsen, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

L 39 - svar på spm. 5 om, hvor ofte niveauet for balanceopgørelsen historisk har været ændret, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.