L 66 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 25. oktober 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1667 af 26. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering EFK-udvalget efter høring
Høringsnotat
høringssvar

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Orientering om, at en række ændringsbekendtgørelser sendes i høring, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af EFK-udvalget om høring
Høringsbrev
260 ændringsbekendtgørelse
760 ændringsbek om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme storvask
891. Ændringsbekendtgørelse
1114 ændringsbekendtgørelse
1208 - Stamdatabekendtgørelsen
1299 ændringsbekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringlovforslag til L66

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
ÆF L 66 som følge af fejl i L 40

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 7/12-17

Bilag 9

Orientering om ændringsbekendtgørelser efter afsluttet høring
Oversendelsesbrev EFK
Høringsnotat
Høringssvar samlet
1114 Bekendtgørelse
260 Bekendtgørelse
760 Bekendtgørelse
891 Bekendtgørelse
1208 Bekendtgørelse
1299 - Bekendtgørelse

Bilag 10

Brev til ministeren om forelæggelse af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.