L 38 Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 4. oktober 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1675 af 26. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK-orienteringsbrev efter høring af lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud t-4325907
Høringsnotat om lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
Høringssvar - lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Fortroligt dokument

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 30/11-17

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor staten skal tjene 20 pct. på, at staten køber de gasnet, som kommuner ejer i fællesskab, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm., om gasnettet kan videresælges efter en vedtagelse af lovforslaget, uden at Folketinget bliver spurgt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om garanti for, at der ikke er elementer i denne lovændring, som kan bruges i forhold til andre sektorer i forsyningssektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, at såfremt regeringen ønsker en anden organisering end den, der er aftalt blandt en række af Folketingets partier i maj 2017, skal der indgås aftale herom i samme forligskreds, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.