L 40 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning. (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet.dk).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 4. oktober 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 30. november 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1399 af 5. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering EFK-udvalget efter høring
Høringsnotat revideret med supplerende bemærkning om afskæring af klageadgang
Høringssvar L 40

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsbrev og udkast til bekendtgørelserom betaling for myndighedshandling i Energistyrelsen, betaling for Ankenævnet på Energiområdet samt ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber
Oversendelsesbrev til EFK-udvalget
Høringsbrev
Bekendtgørelse om betaling til Energistyrelsen (høringsversion)
Bekendtgørelse om betaling til Ankenævnet på Energiområdet (høringsversion)
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionssselskaber (høringsversion)

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringsforslag til L40

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 23/11-17

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor det i dag alene er elnet-, gasdistributions- og fjernvarmeselskaberne, som kan forpligtes til at varetage energispareindsatsen, der svarer til de enkelte branchers andel af det endelige energiforbrug, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om en status for drøftelserne med oliebranchen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt oliebranchen med lovforslaget ikke pålægges gebyrer til varetagelse af en myndighedsopgave, således at det alene i dag er el-, gas- og fjernvarmebranchen, der er med til at finansiere det ekstra tilsyn til energispareordningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.