L 41 Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester. (Offentlige institutioners adgang til etablering af wifi-hotspots).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 4. oktober 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1676 af 26. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Brev EFK-udvalget
Høringsnotat WIFI4EU-lovforslag
Høringssvar

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 7/12-17

Bilag 5

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev - ændringsforslag L 41
Ændringsforslag L41

Bilag 6

1. udkast til tilføjelse til betænkning

Bilag 7

Revideret ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev - revideret ÆF L41
Ændringsforslag L41 revideret

Bilag 8

Tilføjelse til betænkning afgivet 15/12-17

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, som imødekommer høringssvaret fra Danske Regioner, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.