L 42 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Forbedret tredjepartsadgang i forbindelse med kulbrinteindvinding, reservationer af kapacitet og opkrævning af bidrag til afviklingsomkostninger i olierørledningen, samt ny klageadgang i rørledningsloven m.v.).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 4. oktober 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 30. november 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1400 af 5. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK-orienteringsbrev
Høringsnotat

Bilag 2

Orientering om høring af nyudstedelser af betalingsbekendtgørelsen og tredjepartsadgangsbekendtgørelsen
Orienteringsbrev til EFK-udvalget
Høringsbrev betalingsbekendtgørelsen
Udkast tredjepartsadgangsbekendtgørelse
Høringsbrev tredjepartsadgangsbekendtgørelsen
Udkast betalingsbekendtgørelse

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringsforslag L 42

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet 23/11-17

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.