L 43 Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen. (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 4. oktober 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 30. november 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1401 af 5. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering EFK
Høringsnotat - kontinentalsokkelloven
Høringssvar L 43

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 18/10-17 fra Bech-Bruun
Henvendelse vedr. L 43
Bilag 1 - Hringssvar af 9. august 2017 p vegne af Nord Stream 2 AG
Bilag 2 - Juridiske responsummer fra professor Stephan Schill og professor Kim Talus

Bilag 4

Orientering om høring over udkast til bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg på søterritoriet og kontinentalsoklen
Orienteringsbrev til EFK-udvalget
Høringsbrev
Høringsversion af bekendtgørelse

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 23/11-17

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt Folketinget har ret til information om en indstilling fra landets udenrigsminister, mulighed for at drøfte landets interesser i tilknytning til en indstilling og indflydelse på en afgørelse i forhold til lovforslagets udformning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, at energi-, forsynings- og klimaministeren blindt skal følge en indstilling fra landets udenrigsminister, sådan som lovforslaget er udformet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, at den reelle afgørelse de facto ligger hos udenrigsministeren, således som lovforslaget er udformet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorfor klimapolitik ikke kan indgå i første trin af udarbejdelsen af en indstilling fra udenrigsministeren, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt Folketinget kunne have taget politisk stilling og sagt nej til Nord Stream 1 i 2009, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelse af 18/10-17 fra Bech-Bruun, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.