L 15 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)

Sambehandlet med: L 13 Om skattekontrol. L 14 Om skatteindberetningsloven. var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 4. oktober 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 7. december 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1555 af 19. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema konsekvensændringslov
Høringssvar

Bilag 2

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema konsekvensændringslov
Finans Danmarks bemærkninger til udkast til revideret forslag til ny skattekontrollov - 573049

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

Ændringsforslag til 2. beh., fra skatteministeren

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 30. november 2017

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.