L 18 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 4. oktober 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 5. december 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1431 af 11. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 18/10-17 fra Motorhistorisk Samråd

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. november 2017

Bilag 9

Henvendelse af 23/11-17 fra E.ON Danmark A/S
Hv L 18
Ændring af lov om afgift af naturgas og bygas (L18)

Bilag 10

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 11

Tillægsbetænkning afgivet den 30. november 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil yde teknisk bistand til et ændringsforslag om at fritage biogas fra CO2-afgift, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/10-17 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om en afgiftsligestilling mellem dieselolie og biogas til transportformål, målt per kilometer kørt, vil medføre en afgiftssats på 63 kr. pr. GJ, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om redegørelse for det forventede mindreprovenu forbundet med at nedsætte afgiftsgrundlaget, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om beregning, der viser, at forslaget om at nedsætte afgiftssatsen ikke har nævneværdige miljømæssige konsekvenser, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor stor afgiftsbyrden er pr. 1.000 km kørt for en rutebus på henholdsvis diesel og biogas leveret fra naturgasnettet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvor stor CO2-udledningen er pr. 1.000 km kørt for en rutebus på henholdsvis diesel og biogas leveret fra naturgasnettet, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor store de globale vugge-til-grav-klimaemissioner er(beregnet i CO2-ækvivalenter pr. 1.000 kørte km i en rutebus) for henholdsvis fossil diesel, biodiesel lavet på palmeolie, biodiesel lavet på rapsolie og biogas, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvilke provenumæssige effekter der forventes at være ved at erstatte den nuværende mængde af importerede biobrændsler med danskproduceret biogas, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvad de provenumæssige effekter forventes at blive ved at opfylde iblandingskravet på 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i 2020 ved henholdsvis biogas, bioethanol og biodiesel inklusiv eventuelle grænsehandelseffekter, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvad regeringen agter at gøre for at udnytte den dobbelte CO2-gevinst, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvad den provenumæssige virkning for de offentlige finanser vil være af en sænkelse af afgiftssatsen på biogas til transportformål til 63 kr. pr. GJ, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/11-17 fra E.ON Danmark A/S, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.