L 4 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven. (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.) .

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 3. oktober 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 9. november 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1195 af 14. november 2017

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Henvendelse af 3/10-17 fra Finans og Leasing vedrørende foretræde
1 høringssvar L 4
2 EU-Kommissionen klage registreringsafgift

Bilag 3

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brænd-stofforbrugsafgiftsloven (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.)
Orientering til SAU om høring af lovforslag
Udkast til lovforslag
Resumé

Bilag 4

Henvendelse af 27/9-17 fra Dansk Bilbrancheråd og Camping Branchen

Bilag 5

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 4/10-17 fra Bachmann/Partners Advokatfirma

Bilag 7

Henvendelse af 7/10-17 fra NOAH-Trafik

Bilag 8

Henvendelse af 10/10-17 fra Focus Advokater P/S på vegne af Foreningen for mindre Leasingselskaber FML
Hv L 4
Notat Claus Rohde_pdf

Bilag 9

Henvendelse af 10/10-17 fra Finans og Leasing
171010 Supplerende høringssvar Finans og Leasing
170502 Delacour notat om § 3 b

Bilag 10

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 11

Orientering om kommende ændringsforslag (finansiel leasing)

Bilag 12

Henvendelse af 18/10-17 fra Motorhistorisk Samråd

Bilag 13

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Samlede høringssvar - L 4
Høringsskema - L 4

Bilag 14

Henvendelse af 19/10-17 fra Motorhistorisk Samråd

Bilag 15

Henvendelse af 24/10-17 fra PointBiler

Bilag 16

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema til L4
Høringssvar L4, endeligt

Bilag 17

Henvendelse af 26/10-17 fra Finans og Leasing

Bilag 18

1. udkast til betænkning

Bilag 19

Henvendelse af 27/10-17 fra Finans og Leasing

Bilag 20

Henvendelse af 27/10-17 fra KPMG Acor Tax

Bilag 21

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 22

Henvendelse af 30/10-17 fra De Danske Bilimportører

Bilag 23

Henvendelse af 31/10-17 fra De Danske Bilimportører

Bilag 24

Henvendelse af 31/10-17 fra PointBiler
Bilag 1 Til Skatteudvalget Aksel Nielsen PointBiler Haslev
Bilag 2 Til Skatteudvalget Aksel Nielsen PointBiler Haslev

Bilag 25

Yderligere ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 26

Henvendelse af 1/11-17 fra Bilbranchen

Bilag 27

2. udkast til betænking

Bilag 28

Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 29

Henvendelse af 2/11-17 fra Finans og Leasing

Bilag 30

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 31

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 3/11-17

Bilag 32

Henvendelse af 26/10-17 fra Finans og leasing, Nordania Leasing, Jyske Finans, Dansk erhverv og KPMG

Bilag 33

Henvendelse af 6/11-17 fra KPMG ACOR TAX

Bilag 34

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 35

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 36

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 7. november 2017

Bilag 37

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 38

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 8. november 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/10-17 fra Finans og Leasing, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/9-17 fra Dansk Bilbrancheråd og Camping Branchen, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/10-17 fra Bachmann/Partners Advokatfirma, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om oversendelse af et notat der beskriver, hvordan Finansministeriet kommer frem til, at aftalen om bilafgifter mv. af er CO2-neutral, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om oversendelse af en beregning på resultaterne, herunder CO2-effekten, af en bilafgiftsmodel, der følger aftalen af 21/9-17, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvad den isolerede provenuvirkning af de direkte lempelser på registreringsafgiften er for biler, hvor den lave sats sættes ned fra 105 pct. til 85 pct., og hvor skalaknækket hæves til 185.000 kr., til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvad den isolerede provenuvirkning af de direkte lempelser på registreringsafgiften er for motorcykler, hvor satsen sættes ned fra 105 pct. til 85 pct., og hvor skalaknækket hæves til 58.400 kr., til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvad den isolerede provenuvirkning er af at fjerne fradraget for henholdsvis ABS-bremser og ESP-system, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvad den isolerede provenuvirkning er ved at hæve fradraget på selealarmer fra 200 kr. til 1.000 kr., til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvad den isolerede provenuvirkning er af at hæve fradraget på biler, der har modtaget 5 stjerner i EURO-NCAP, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvad den isolerede provenuvirkning er af, at man går fra at kunne få fradrag for god brændstoføkonomi fra 16 km/l for benzinbiler og 18 km/l for dieselbiler, til at man fremover først vil kunne få fradraget for god brændstoføkonomi fra 20 km/l for benzin biler og 22 km/l for dieselbiler, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvad den isolerede provenuvirkning er af, at man fremover hæver afgiften for dårlig brændstoføkonomi fra 1.000 kr. til 6.000 kr., til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvad den isolerede provenuvirkning er af den samlede opstramning i forhold til reglerne for leasing af biler, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvad den isolerede provenuvirkning er af, at den grønne ejerafgift hæves, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/10-17 fra NOAH-Trafik, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/10-17 fra Focus Advokater P/S på vegne af Foreningen for mindre Leasingselskaber FML, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/10-17 fra Finans og Leasing, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at fremlægge de beregninger og antagelser vedrørende bl.a. dynamiske og klimamæssige effekter, der ligger til grund for regeringens forslag, jf. artikel i Berlingske Business 4/10-7, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, i forlængelse af notatet ”Foreslåede stramninger i L4 og konsekvenser for finansiel leasing” at redegøre for, hvad dette får af provenumæssige konsekvenser for L 4, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, i forlængelse af notatet ”Foreslåede stramninger i L 4 og konsekvenser for finansiel leasing” at redegøre for, hvor mange administrative udgifter der på årlig basis vil være forbundet med ikke at gennemføre den i L 4 oprindeligt forslåede administrative lettelse, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, i forlængelse af notatet ”Foreslåede stramninger i L 4 og konsekvenser for finansiel leasing” at redegøre nærmere for, hvordan SKAT i dag foretager den konkrete vurdering i forhold til, hvornår der er tale om et køb ”maskeret” som leasingaftale, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, i forlængelse af notatet ”Foreslåede stramninger i L 4 og konsekvenser for finansiel leasing” at redegøre for, hvorledes ministeren forventer, at leasingmarkedet vil udvikle sig, såfremt L 4 består som fremsat, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, i forlængelse af notatet ”Foreslåede stramninger i L 4 og konsekvenser for finansiel leasing” at redegøre nærmere for, hvorfor det fremsatte lovforslag ikke vil kunne håndhæves over for udenlandske leasingselskaber i forhold til EU-retten, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/10-17 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/10-17 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/10-17 fra PointBiler, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om ministerens kommentar til artiklen i JP onsdag den 18/10-17 ”Kontrakter med kort løbetid gemmer på en smutvej for leasingselskaber”, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om ministerens kommentar på materiale fra Dansk Erhverv og Finans og Leasings foretræde den 26/10-17, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om kommentar til præsentation fra Finans og Leasing den 26/10-17, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/10-17 fra Finans og Leasing, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/10-17 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/10-17 fra De Danske Bilimportører, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om kommentar til supplerende henvendelse af 31/10-17 fra De Danske Bilimportører, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-17 fra PointBiler, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/11-17 fra Bilbranchen, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/11-17 fra Finans og Leasing, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om, hvorfor der ikke i lovforslaget indgår en genberegning af køretøjets afgiftspligtige værdi efter udløbet af en leasingperiode på 3 måneder, når et køretøj sælges til udlandet, mens denne genberegning sker for køretøjer, der sælges i Danmark efter endt leasingperiode på 3 måneder, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om, hvorfor en genberegning af et køretøjs værdi i lovforslaget tilsyneladende kun gælder fremadrettet, således at en leasingperiodens første fire måneder kan fås med et lavt ”bilvask” -beregningsgrundlag, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om, hvorfor der ikke i lovforslaget sker en ændring i beskatningsgrundlaget af værdien af fri bil, når registreringsgrundlaget ændres ved genberegning af et køretøjs værdi, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om kommentar til henvendelse af 6/11-17 fra KPMG ACOR TAX, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om konkret at beregne, hvad provenuvirkningen vil være af at lade værdien af afgiftsgrundlaget gælde fra dag et, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. er taget tilbage - er stillet tidligere

Spm. 43

Spm. om at forklare, hvorfor der skulle være tale om en ”yderligere afgift i forbindelse med eksport” i forhold til en bil, der skal eksporteres, jf. svar på spm. 37, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om at redegøre for, om der ved eksempel 3 (”starte en ny leasingperiode”) efter genberegning af bilens værdi startes forfra ved betalingen af den forholdsmæssige registreringsafgift, jf. svar på spm. 37, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.