L 211 Forslag til ejendomsvurderingsloven.

Med lovforslaget foreslås en ny og moderniseret ejendomsvurderingslov for de grundlæggende vurderingsregler med henblik på, at der kan udsendes nye ejendomsvurderinger for ejerboliger i 2019 og for resterende ejendomme i 2020.

Der foreslås bl.a. en ny vurderingsnorm på plus/minus 20 pct., der skal afspejle den usikkerhed, der er om vurderingerne. For landbrugs- og skovejendomme foreslås en videreførelse af de nuværende vurderinger efter den såkaldte ”bondegårdsregel” i en ny fremskrivningsordning.

Endvidere foreslås det, at der etableres tilbagebetalingsordninger for ejerboliger og erhverv, der skal sikre, at ejendomsejere, der har betalt skat af en for høj vurdering, automatisk kan få tilbagebetalt skatterne.

Lovforslaget skal udmønte dele af forliget mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om et nyt ejendomsvurderingssystem indgået den 18. november 2016.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 212 (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling for vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.). De to lovforslag sambehandles.

Fremsat den: 3. maj 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 654 af 8. juni 2017

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema endelig
Høringssvar

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 13/5-17 fra agroSkat

Bilag 5

Henvendelse af 16/5-17 fra Landbrug & Fødevarer

Bilag 6

Henvendelse af 17/5-17 fra Dansk Skovforening
Hv L 211
Bilag L 211

Bilag 7

Henvendelse af 18/5-17 fra Dansk Skovforening vedrørende præsentation anvendt ved foretræde den 18. maj 2017

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

Henvendelse af 22/5-17 fra LETT Advokatpartnerselskab
LETT Advokatpartnerselskab
Bilag LETT Advokatpartnerselskab

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet den 24. maj 2017

Bilag 13

Henvendelse af 29/5-17 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Bilag 14

Henvendelse af 29/5-17 fra Bech-Bruun Advokatfirma

Bilag 15

Henvendelse af 29/5-17 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Bilag 16

Henvendelse af 29/5-17 fra Dansk Skovforening

Bilag 17

Henvendelse af 31/5-17 fra Landbrug og Fødevarer

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvad provenuet vil være ved en afskaffelse af den såkaldte bondegårdsregel, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-17 fra agroSkat, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for, om der er taget stilling til om ejendomme, der ligger særligt tæt på f.eks. en lufthavn, og som følge deraf oplever støj, vil få et særskilt nedslag i ejendomsvurderingen herfor, til skatteministeren

Spm. 4

Spørgsmålet tilbagetaget

Spm. 5

Spm. om at redegøre for grundlaget for, at der er valgt en usikkerhedsmargin på lige præcis +/- 20 pct. af de faktiske handelspriser, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/5-17 fra Landbrug & Fødevarer, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/5-17 fra Dansk Skovforening, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/5-17 fra Dansk Skovforening vedrørende præsentation anvendt under foretræde den 18. maj 2017, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorvidt det er muligt og hvilke konsekvenser det vil have at ændre lovforslaget således, at skovbrugets grundværdier reguleres efter et prisindeks for skovbrug fremfor prisindekset for landbrug, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/5-17 fra LETT Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/5-17 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/5-17 fra Bech-Bruun Advokatfirma, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om ministeren bedes kommentere henvendelsen af 29/5-17 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/5-17 fra Dansk Skovforening, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren mener, at lovforslaget i betydeligt omfang vil påvirke motivationen til at udlægge arealer til biodiversitetsformål, herunder særligt urørt skov, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelse af 31/5-17 fra Landbrug og Fødevarer, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.