L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling for vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.).

Med lovforslaget foreslås et nyt klagebehandlingssystem for vurderingssager.

Det foreslås bl.a., at klager over vurderinger skal behandles i en række nye vurderingsankenævn, og en række tiltag, der skal muliggøre en effektiv og forbedret klagebehandling. Endvidere foreslås en særlig deklarationsprocedure, der skal sikre, at ejendomsejere får bedre indsigt i grundlaget for ejendomsvurderingerne samt mulighed for at supplere disse, før vurderingen foretages.

Lovforslaget skal udmønte dele af forliget mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om et nyt ejendomsvurderingssystem indgået den 18. november 2016.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 211 Forslag til ejendomsvurderingslov. De to lovforslag sambehandles.

Fremsat den: 3. maj 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 688 af 8. juni 2017

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema endelig
Høringssvar

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 13/5-17 fra agroSkat

Bilag 5

Henvendelse af 16/5-17 fra Vurderingsankenævnsforeningen VAF

Bilag 6

Henvendelse af 16/5-17 fra Landbrug & Fødevarer

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 22/5-17 fra LETT Advokatpartnerselskab
Hv L 212
Hv L 212 bilag

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

2. udkast til betænkning

Bilag 11

Betænkning afgivet den 24. maj 2017

Bilag 12

Henvendelse af 29/5-17 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-17 fra agroSkat, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/5-17 fra Vurderingsankenævnsforeningen VAF, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/5-17 fra Landbrug & Fødevarer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/5-17 fra LETT Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/5-17 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.