L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus).

Det foreslås at skattefritage den præmiebonus, som udbetales af Team Danmark til medaljetagere ved de olympiske og paralympiske lege.

Det foreslås, at loven får virkning fra og med indkomståret 2016. Atleter, som modtog præmiebonus i forbindelse med de olympiske og paralympiske lege i 2016, vil dermed ikke være skattepligtige af beløbet.

Fremsat den: 26. april 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 685 af 8. juni 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 195 - Høringsskema
L 195 - Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 18. maj 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

MFU spm. om at oplyse, om der i vurderingen af den forventede omkostning ved lovforslaget er indgået et overslag over, hvor mange af de nuværende og fremtidige medaljemodtagere, som er omfattet af forslaget, som bor i skattely, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.