L 196 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S. (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten).

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i januar 2017 indgået aftale om ændring af spillovgivningen vedrørende en liberalisering af en række mindre monopolspil og indførelse af en ny støtteordning til hestevæddeløbssporten i form af et særligt bidrag.

Dette lovforslag implementerer følgende elementer fra aftalen om ændring af spillovgivningen fra januar 2017:

– En liberalisering af onlinebingo med det formål at kanalisere spillerne fra det uregulerede marked ind i et dansk reguleret marked med dertil hørende dansk beskyttelse af spillerne.

– En liberalisering af hestevæddemål bl.a. med det formål at øge interessen for hestevæddeløb.

– Indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten på 8 pct. af omsætningen på danske hestevæddemål.

– En liberalisering af hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer bl.a. med det formål at øge interessen for sporten.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Fremsat den: 26. april 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 686 af 8. juni 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 196 - høringsskema
L 196 - høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 9/5-17 fra DOGA

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 18. maj 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/5-17 fra DOGA, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.