B 132 Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af afgiften på tobak.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2017 at fremsætte lovforslag om forhøjelse af tobaksafgiften med 50 pct.

Formålet med beslutningsforslaget er at nedsætte brugen af tobak i befolkningen generelt og særlig hos børn og unge ved at skabe bedre rammer for sundere adfærd.

Fremsat den: 31. marts 2017. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.