B 106 Forslag til folketingsbeslutning om tiltag for fremme af elbiler.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen at fremme vilkårene for elbilmarkedet gennem en række tiltag i form af en ordning, så private borgere kan prøve en elbil i 1 måned for 500 kr., ved sænkning af beskatningen på firmaelbiler og ydelse af tilskud til ladestandere på arbejdspladser, der vælger elbiler som firmabiler, ved at udskyde indfasningen af registreringsafgiften på elbiler og pluginhybridbiler og af den trinvise indfasning af registreringsafgiften på brændselscelledrevne biler med 1 år, ved indgåelse af en offentlig indkøbsaftale for elbiler til brug i det offentlige sammen med KL og Danske Regioner samt ved at nedsætte elafgiften på elbusser i den kollektive transport.

Fremsat den: 30. marts 2017. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.