B 111 Forslag til folketingsbeslutning om stramninger af skattelovgivningen og straffelovgivningen vedrørende skattekonstruktioner i gråzoner m.v.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen at stramme lovgivningen ved at gennemføre følgende tiltag:

1. Indførelse af oplysningspligt om gråzonekonstruktioner, så revisorer, banker, advokater m.v. skal orientere SKAT i tilfælde af tvivlsomme skattekonstruktioner.

2. Ansættelsesretlige tavshedsklausuler gøres ugyldige, i det omfang tavsheden brydes for at indberette ulovligheder til skattemyndighederne.

3. Fordobling af straffen for grov skatteunddragelse fra den 1. januar 2018 og mulighed for idømmelse af fængselsstraf i flere tilfælde end i dag.

Fremsat den: 30. marts 2017. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.