L 92 A Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og lov om finansiel virksomhed. (Bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).

Lovforslaget handler om bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v. i forbindelse med vurdering af landets faste ejendomme.

Fremsat den: 19. december 2016. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Lovudkast sendt i høring

Bilag 2

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 30/11-16 fra John Christensen, Viby Sjælland

Bilag 5

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 6

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

Betænkning afgivet den 15. december 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-16 fra John Christensen, Viby Sjælland, til skatteministeren

Spm. 2

Spm., om der er alternativer til at bruge 2011- og 2012-vurderingerne i 2017, når det nye ejendomsvurderingssystem ikke er færdigt, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke rabatter der videreføres, og hvilke provenueffekter hver af rabatterne har for de offentlige finanser, til skatteministeren

Spm. 4

Spm., om lovforslaget ændrer SKATs muligheder for at ændre vurderingen på ejendomme, hvor der er hjemfaldspligt, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for fordele og ulemper ved at lade ejendomsvurderingerne være reguleret af forbrugerprisindekset i Danmark, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for provenuvirkningerne af et ændringsforslag om, at ejendomsvurderingerne reguleres ud fra forbrugerprisindekset, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.