L 101 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.).

PSO-afgiften, der anvendes til at støtte miljøvenlig elproduktion, er kendt ulovlig af Europa-Kommissionen.

Venstre-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har derfor den 17. november 2016 indgået aftale om at afskaffe PSO-afgiften og afholde udgifterne til vedvarende energi over finansloven.

Det følger således af ”Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften” af 17. november 2016, at PSO-udgifterne gradvist flyttes til finansloven fra 2017, og at udgifterne er fuldt indfaset på finansloven i 2022. PSO-afgiften afskaffes tilsvarende gradvist fra 2017 med fuld udfasning i 2022.

Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, der vedrører forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2017 og har virkning fra 1. januar 2018.

Fremsat den: 14. december 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. februar 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 191 af 28. februar 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Oversendelsesskrivelse SAU høringssvar L 101
Høringsskema L 101
Høringssvar L 101

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 2. februar 2017

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.