B 33 Forslag til folketingsbeslutning om investorfradrag for investeringer i iværksættervirksomheder.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen senest den 1. april 2017 at fremsætte lovforslag om indførelse af en investorfradragsordning for investeringer i aktier i iværksættervirksomheder i form af små, unoterede selskaber.

Ordningen indrettes således, at personer, der investerer i små unoterede virksomheder, under visse betingelser får mulighed for årligt at fradrage halvdelen af investeringen op til en beløbsgrænse på 650.000 kr. som et ligningsmæssigt fradrag.

Fremsat den: 13. december 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.