B 35 Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder og vilkår for private udlån til iværksættere, herunder gennem lånebaseret crowdfunding.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om skattefritagelse af renteindtægter for op til 50.000 kr. pr. år, når private udlåner kapital til iværksættervirksomheder.

Forslaget har til formål at forbedre iværksætteres muligheder for at låne kapital af private, bl.a. gennem lånebaseret crowdfunding.

Beslutningsforslag nr. 35 sambehandles med beslutningsforslag nr. 36 og nr. 37.

Fremsat den: 13. december 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.