B 36 Forslag til folketingsbeslutning om højere loft for medarbejderaktier i iværksættervirksomheder.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om ændring af reglerne for medarbejderaktier, så den tilladte grænse på 10 pct. af medarbejderens årsløn for skattefritagelse af medarbejderaktier hæves til 25 pct., hvis investeringen sker i virksomheder, der opfylder en række iværksætterkriterier.

Beslutningsforslaget sambehandles med beslutningsforslag nr. 35 og 37.

Fremsat den: 13. december 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.