L 84 Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil. (Forhøjelse af det beløb, der årligt overføres til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland).

Formålet med lovforslaget er at forhøje det beløb, der årligt overføres til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland fra 40 til 43,25 mio. kr. (2015-niveau). Baggrunden for forhøjelsen er, at den delvise liberalisering af spilmarkedet i Danmark, der trådte i kraft den 1. januar 2012, ikke skal have negative økonomiske konsekvenser for Grønland. Grønland får derfor et beløb svarende til et skøn over den danske stats indtægter fra spil i Grønland efter den delvise liberalisering af spilmarkedet.

Fremsat den: 16. november 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1733 af 27. december 2016

Bilag

Bilag 1

Beslutningsforslag fra Naalakkersuisut

Bilag 2

Ordførerindlæg fra Inatsisartuts første behandling.
Atassut ordførerindlæg
Demokraterne ordførerindlæg
IA ordførerindlæg
Naleraq ordførerindlæg
Siumut ordførerindlæg

Bilag 3

Betænkning fra Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg samt Naalakkersuisuts svarnotat
Betænkning Finans- og Skatteudvalg
Svarnotat Naalakkersuisut

Bilag 4

Udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet 8. december 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvad strategien for at begrænse ludomani i Grønland er, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at videregive danske erfaringer, anbefalinger og vejledning angående ludomani, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om udviklingen med ludomani efter at det blev muligt at spille online på enarmede tyveknægte i 2010-11, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.