B 2 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen.

Med beslutningsforslaget giver Folketinget sit samtykke til, at Danmark ratificerer Parisaftalen, som blev vedtaget under COP21 i Paris i december 2015. Parisaftalen indebærer bl.a., at parterne til klimakonventionen forpligter sig til at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning et godt stykke under 2 oC i forhold til et førindustrielt niveau og arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 oC.

Fremsat den: 5. oktober 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 27. oktober 2016. Forslag som vedtaget.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.