L 98 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage).

Formålet med lovforslaget er at forhøje straffen for ved vold eller trussel om vold at tiltvinge sig samleje med et barn under 12 år, for at skaffe sig samleje med et barn under 15 år ved at udnytte sin fysiske eller psykiske overlegenhed og for at skaffe sig samleje ved anden ulovlig tvang eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, hvor den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Samtidig foreslås det at skærpe straffen for falsk anklage for voldtægt og seksualforbrydelser mod børn.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 16. december 2015. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
Fremsendelsesbrev til REU - kommenteret høringsoversigt [DOK1806439]M
Høringssvar
Høringsoversigt

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag, fra justitsministeren
Fremsendelsesbrev til REU (ændringsforslag) [DOK1858967]M
Ændringsforslag til L 98

Bilag 5

Udkast til betænkning

Bilag 6

Internt dokument

Bilag 7

Internt dokument

Bilag 8

Kommentarer fra Amnesty og Center for Voldtægtsofre

Bilag 9

Udkast til revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 10

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 13

3. udkast til betænkning

Bilag 14

Betænkning afgivet 19/5-16

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om skelnen mellem overfaldsvoldtægter og andre voldtægter, til justitsministeren
Besvarelse REU 1 (L 98) [DOK1855815]M
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om falske anmeldelser for voldtægter end for andre forbrydelser, til justitsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse REU 2 (L 98) [DOK1855822]M

Spm. 3

Spm. om det er regeringens intention at skærpe straffen for falsk anmeldelse, til justitsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse REU 3 (L 98) [DOK1855826]M

Spm. 4

Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til justitsministeren
Besvarelse REU 4 (L 98) [DOK1861294]M
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 5

Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag om fastsættelse af minimumsstraf på 5 år, til justitsministeren
Besvarelse REU 5 (L 98) [DOK1871618]M
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 6

Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag om indsættelse af en bestemmelse, til justitsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse REU 6 (L 98) [DOK1871630]M

Spm. 7

Spm. om ministeriets nuværende anvendelse af bregrebet "overfaldsvoldtægt", afviger fra den tidligere definition af overfaldsvoldtægt, til justitsministeren
Besvarelse REU 7 (L 98) [DOK1875693]M
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 8

Spm. om der er en tilstrækkelig forståelse hos domstolene af, at man ikke længere skal lade relationen forud for forbrydelsen influere på straffens udmåling, til justitsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse REU 8 (L 98) [DOK1875710]M
Besvarelse REU 7 (L 98)

Spm. 9

Spm. om en redegørelse for normalstrafniveau, til justitsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse REU 9 (L 98) [DOK1875717]M

Spm. 10

Spm. om, hvorledes man i England skelner mellem overfaldsvoldtægt og anden voldtægt, til justitsministeren
Svar på spm. 10
Bilag
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbig besvarelse REU 10 (L 98) [DOK1880328]M

Spm. 11

Spm. om at udfolde begrebet "samtykke" og mangel på samme i bemærkningerne til straffeloven i forbindelse med voldtægtssager, til justitsministeren
Svar på spm. 11
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 12

Spm. om, hvordan ministerens nyfortolkning af begrebet ”overfaldsvoldtægt” skal forstås, til justitsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbig besvarelse REU 12 (L 98) [DOK1948697]M
Besvarelse REU 1 (L 98) [DOK1855815]
Besvarelse REU 7 (L 98) [DOK1875693]

Spm. 13

Spm. om der er voldtægter, der ikke kan betegnes som et ”overfald”, til justitsministeren
Foreløbig besvarelse REU 13 (L 98) [DOK1948701]M
Besvarelse REU 7 (L 98) [DOK1875693]
Besvarelse REU 1 (L 98) [DOK1855815]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 14

Spm. om at indføre en bestemmelse i straffeloven, der definerer de forskellige typer af voldtægter, til justitsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbig besvarelse REU 14 (L 98) [DOK1948709]M

Spm. 15

Spm. om ministeren mener, at udeblivelsen af fysisk og verbal modstand er det samme som et samtykke til samleje, til justitsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse - Spm. nr. 15 [DOK1954568]M

Spm. 16

Spm. om kommentar til artiklen ”Domstolene har en undermåler-målestok, når det kommer til voldtægt” fra Berlingske den 29. april 2016, til justitsministeren
Besvarelse - spm. nr. 16 [DOK1954593]M
Udvalgsspørgsmål.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.